FANDOM


Torre

Una torre.

Les torres estan situades als sectors de Lyoko. En total n’hi ha 41 torres.

Informació general

Les torres actuen com mòduls de procés de dades, transport ďun sector a un altre (excepte el sector 5), sortida del sector 5 per qualsevol dels túnels de la cúpula (temporades 2 i 3) i com a pas al món real. És a través ďaquestes torres per on el XANA pot atacar la Terra. A través dels quatre sectors principals, els filferros gegants s’enrotllen la seva sortida del sector 5 a cadascun de les torres en cadascun dels sectors, actuant com conductes de dades. Ľenergia vermella pot ser considerada pulsació a través dels filferros sempre que el XANA activi una torre (temporada 1). Aquests filferros es poden separar per aïllar la torre, com desconnectar un cable de la xarxa en un ordinador tradicional.

Localització

Identificació Sector Localització
núm. 5 Desert 15° Latitud Nord – 05° Longitud Est
núm. 6 Gel 17° Latitud Sud – 16° Longitud Est
núm. 11 Desert 15° Latitud Nord – 10° Longitud Est
núm. 12 Gel 40° Latitud Sud – 16° Longitud Est
núm. 14 Desert 23° Latitud Nord – 36° Longitud Est
núm. 15 Gel 50° Latitud Sud – 53° Longitud Est
núm. 18 Muntanyes 60° Latitud Nord – 62° Longitud Est
núm. 19 Muntanyes 45° Latitud Sud – 15° Longitud Oest
núm. 20 Desert 40° Latitud Nord – 05° Longitud Est
núm. 21 Muntanyes 72° Latitude Sud – 55° Longitud Oest
núm. 22 Bosc 20° Latitud Nord – 46° Longitud Est
núm. 23 Desert 82° Latitud Nord – 07° Longitud Est
núm. 30 Bosc 35° Latitud Nord – 30° Longitud Oest
núm. 37 Bosc 12° Latitud Nord – 20° Longitud Oest
núm. 41 Cartago Laberintos del concentrador

Fum que desprenen les torres

Torres

D’esquerra a dreta: Desactivada (1-2), XANA, Jeremie i Franz Hopper/Desactivada (3-4).

TorresEvolució

Evolució: D’esquerra a dreta: Desactivada, XANA, torre de pas i Tyron.

Depèn del fum que desprenen es pot identificar qui ha activat cada torre.

Fum vermell: Torre activada pel XANA. Primera aparició: primera part del preludi (El XANA es desperta).
Fum blau: Torre desactivada (temporades 1 i 2). Primera aparición: primera part del preludi (El XANA es desperta).
Fum verd: Torre activada per en Jeremie. Primera aparició: capítol 47 (En plena forma).
Fum blanc: Torre activada per en Franz Hopper, o desactivada (temporades 3 i 4). Primera aparició: capítol 50 (Contacte).
Fum lila: Torre activada pel professor Tyron (Codi Lyoko: Evolució). Primera i única aparició: capítol 117 (Paradoxa temporal) (capítol 24 ďEvolució).
Sense fum: Torre malmesa. Primera aparició: capítol 25 (Codi: Terra).

Codis de les torres

Las torres tenen dos pisos. Al pis superior està ubicada una terminal de control des del qual ľAelita (o en William-XANA a la temporada 4) pot utilitzar programes o introduir un codi de desactivació.

  • Codi: Lyoko: Desactiva una torre activada pel XANA.
  • Codi: Terra: Permet a ľAelita materialitzar-se en la Terra. Apareix al final de la temporada 1 i es fa servir fins al final de la temporada 2.
  • Codi: XANA: Introduït per ľAelita quan està posseïda pel XANA per eliminar un sector a la temporada 3. En William-XANA va entrar una vegada aquest codi per activar una torre per XANA, quan ja estava activada per en Jeremie.

Estil nou

A Codi Lyoko: Evolució hi ha un altre estil de torre millorat. Ara les torres són prismes quadrangulars.